Noriu gyventi iš prekybos - baltasisvoras.lt

Noriu gyventi iš prekybos

Noriu gyventi iš prekybos

Noriu pateikti tarpininkavimo raštą Jeigu esate ES pilietis, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis arba ES Noriu gyventi iš prekybos šeimos narys ar kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo judėjimo ES teise, atvykęs į LR kartu ar pas ES pilietį arba LR pilietį, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise, galite būti LR iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo dienos.

ES valstybės narės pilietis — Noriu gyventi iš prekybos, turintis vienos iš ES sudarančių valstybių pilietybę. Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės yra Islandija, Lichenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.

Noriu gyventi iš prekybos

ES valstybės narės piliečio šeimos nariai — sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, ES valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.

Tiesioji aukštutinė giminystės linija — tai giminystė, einanti iš palikuonio į protėvį vaikaičiai, vaikai, tėvai, seneliai ir t. Kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus Noriu gyventi iš prekybos laisvo asmenų judėjimo teise, — asmuo, kuris nėra ES valstybės narės piliečio šeimos narys, bet yra sugyventinis, su kuriuo ES valstybės narės pilietis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius, taip pat asmuo, kuris yra išlaikomas ES valstybės narės piliečio ar tvarko bendrą namų ūkį su ES valstybės narės piliečiu arba kuriam dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES valstybės narės piliečio priežiūra.

  • ES piliečiams - Migracijos departamentas
  • Akcijų birža pradedantiesiems: nuo ko pradėti? - baltasisvoras.lt

Tam, kad LR pilietis būtų laikomas pasinaudojusiu laisvo asmenų judėjimo teise, jis turi būti kurį laiką gyvenęs kitoje ES valstybėje narėje po m. Kreipiantis dėl pažymėjimo ar kortelės kartu su prašymu pateikiami reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, kurių tikrumas turi būti paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę Noriu gyventi iš prekybos asmens ar institucijos pvz.

Noriu gyventi iš prekybos

Jeigu kartu su prašymu pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai, išskyrus kelionės dokumentus, arba jų kopijos, paliudytos dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, tai šie dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille arba legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą vertimas turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, pvz.

Išimtys: legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille nereikia dokumentų, išduotų Estijoje, Latvijoje, Moldovoje, Rusijoje ir Ukrainoje, taip pat dokumentų, kuriuos išdavė Lietuvai akredituotos kitų šalių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Pažyma Apostille yra dokumento legalizavimas, kai tvirtinamas ant dokumentų esančių antspaudų bei pasirašiusio asmens pareigų tikrumas.

Noriu gyventi iš prekybos

Apostile galima tvirtinti tiek originalą, tiek ir prieš tai notaro patvirtintą originalo kopiją. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie m.

Slapti Lietuvos policijos tardymo metodai/prekyba vaikais ir jų organais/slapti ritualai/kanibalai

Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Legalizuoti reikia dokumentus, išduotus valstybėse, kurios netvirtina dokumentų pažyma Apostille.

Noriu gyventi iš prekybos