Renginio informacija

Viešųjų pirkimų galimybė

Turinys

  Pagrindinis Renginiai Tarptautiniai viešieji pirkimai: galimybės Lietuvos įmonėms Tarptautiniai viešieji pirkimai: galimybės Lietuvos įmonėms Dabartinis laikotarpis Lietuvos verslams yra sudėtingas, kadangi tiek pardavimai, tiek ir eksportas patiria nemažai iššūkių ir sunkumų.

  partnerystės galimybė

  Todėl įmonėms labai svarbu ieškoti naujų pardavimų kanalų ir galimybių. Viena iš galimybių plėsti savo eksportą ir pardavimus — dalyvavimas tarptautiniuose viešuosiuose pirkimuose.

  Europoje kiekvienais metais tarptautinių viešųjų pirkimų biudžetas siekia daugiau kaip 2,5 mlrd.

  Uparty spread variantas

  Kviečiame susipažinti su tarptautinių viešųjų pirkimų programa, sužinoti daugiau apie tarptautinius viešuosius pirkimus bei galimybes Lietuvos verslui tiesioginėje renginio transliacijoje birželio 11 d. Renginys bus transliuojamas birželio 11 d.

  Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Jeigu ketinama sudaryti preliminariąją sutartį, pirkimo dokumentuose taip pat turi būti preliminariosios sutarties sąlygos ir arba preliminariosios sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas; 14 teisinės formos reikalavimai, kai perkančioji organizacija reikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. Jeigu reikalaujama, kad tiekėjų grupė įsteigtų juridinį asmenį, nurodoma pareiga tiekėjams laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, pasirinkimo programos robotas su pirkimo sutarties sąlygų įvykdymu; 15 subtiekimo reikalavimai, nustatyti vadovaujantis šio įstatymo 88 straipsnio nuostatomis; 16 informacija, ar perkančioji organizacija leidžia, neleidžia ar reikalauja pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai; 17 informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ar sąnaudos. Į kainą ar sąnaudas turi būti įskaityti visi mokesčiai; pirkimo galimybė yra pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jeigu taikytina, reikalavimai; 19 pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas; 20 būdai, viešųjų pirkimų galimybė tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti patikslinti pirkimo dokumentus; 21 pirkimo galimybė yra, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas; 22 susipažinimo su pasiūlymais data, o jeigu pirkimas atliekamas ne elektroninėmis priemonėmis, — vieta, data, valanda ir minutė; KEISTA: 05 30 įstatymu Nr. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas ir skelbimas apie pirkimą.

  Renginys vyks anglų kalba. Taip pat kviečiame Lietuvos įmones į programą registruotis jau dabar!

  Įmonių registracija į programą vyksta iki birželio 23 d. Daugiau informacijos apie programą bei įmonių registraciją į ją rasite čia Tony Corrigan turi 25 metų viešųjų pirkimų patirtį. Jis vadovavo vyriausybiniams projektams su viešojo sektoriaus organizacijomis visame pasaulyje.

  palyginti dvejetainius variantus

  Taip pat jis konsultavo įmones daugiau nei viešųjų pirkimų galimybė ir bendradarbiavo su daugiau nei mažų ir vidutinio dydžio įmonių, kad pagerintų jų dalyvavimo ir laimėjimo galimybes viešuosiuose pirkimuose.