Tema Prekyba - baltasisvoras.lt žodynas - Verslo žinios

Visų prekybos terminų žymėjimas.

visų prekybos terminų žymėjimas pasirinkimo indeksai

Spausdinti Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Prekių ženklų įstatyme numatytiems visų prekybos terminų žymėjimas formalius dokumentų priimtinumo reikalavimus, ar tinkamai sudarytas prekių visų prekybos terminų žymėjimas paslaugų sąrašas, ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus   ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis.

Prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, visų pirma rekomenduojama atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje registruotas ES prekių ženklas galioja ir Lietuvoje. Paiešką galima atlikti nemokamose prekių ženklų duomenų bazėse.

Prekių ženklų duomenų bazės Taip pat rekomenduojama apgalvoti ir pasitikrinti, ar pageidaujamas registruoti žymuo nėra įregistruotas ar jo nesudaro geografinė nuoroda, augalų veislės pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas, oficialus valstybės simbolis, neregistruotinas tarptautinis farmacinės medžiagos pavadinimas, dizainas, ar žymuo nėra laikomas kalbos klaida ar svetimybe, ar žymuo nėra saugomas kaip plačiai žinomas ženklas ir kt.

Kurdami prekių ženklą, įvertinkite ir būsimą jo naudojimą rinkoje bei reklamoje: prekių ženklų naudojimą reklamoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Daugiau informacijos apie maisto reklamai ir ženklinimui keliamus reikalavimus galite rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapyje.

Dėl  konkretaus prekių ženklo naudojimo pasikonsultuokite su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu.

Nicos klasifikacija

Geografinės nuorodos, kilmės vietos nuorodos, tradiciniai terminai, vartojami vynui apibūdinti, garantuoti tradiciniai gaminiai, augalų veislės pavadinimai Geografinė nuoroda yra vietovardis ar kitas žodis arba žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad produktas yra kilęs iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja to produkto kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jo geografine kilme. Kilmės vietos nuoroda yra regiono, tam tikros vietovės arba šalies pavadinimas, vartojamas apibūdinti iš tos vietos kilusiam produktui, kurio kokybė ar savybės yra iš esmės arba išimtinai siejamos su tam tikra geografine aplinka ir jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais ir kuris gaminamas, perdirbamas ir ruošiamas nurodytoje geografinėje vietovėje.

visų prekybos terminų žymėjimas prekiauti premija už registraciją platformoje

Tradicinis terminas, vartojamas vynui apibūdinti yra vynui apibūdinti skirtas terminas, ES valstybėse narėse tradiciškai vartojamas siekiant nurodyti, kad vynuogių produktui suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę arba gamybos ar brandinimo metodą, kokybę, spalvą, vietos tipą arba konkretų įvykį susijusį su vynuogių produkto, paženklinto saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, istorija.

Garantuotas tradicinis gaminys yra tam tikru pavadinimu apibūdinamas konkretus produktas ar maisto produktas, kurio gamybos ar perdirbimo metodas ar sudėtis atitinka to produkto ar maisto produkto gaminimo tradicijas arba kuris gaminamas iš tradiciškai naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių. Toks garantuoto tradicinio gaminio pavadinimas turi būti tradiciškai naudojamas konkrečiam produktui pavadinti arba turi nurodyti produkto tradicinį ar specifinį pobūdį.

visų prekybos terminų žymėjimas realus darbas internetu be investicijų

Tradicinis pobūdis sąlygojamas žmonių gebėjimo gaminti produktą iš tradicinių žaliavų tradiciniu iš kartos į kartą perduodamu, ne mažiau kaip 30 metų nepakitusiu būdu.

Augalų veislės pavadinimas yra pavadinimas suteiktas augalų veislei, kuri kaip apskaičiuojama opciono kaina įrašytą į Saugomų veislių sąrašą, pagal Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymą ar Bendrijos augalų veislių nuosavybės teisių registrą pagal Tarybos reglamente Nr. Taip visų prekybos terminų žymėjimas ženklas neregistruojamas, jeigu jis gali klaidinti dėl geografinės kilmės.

Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo registraciją paduodant protestą.

visų prekybos terminų žymėjimas dvejetainiai variantai iš

Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnis numato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia tais atvejais ir tokia apimtimi, kiek numatyta pagal Visų prekybos terminų žymėjimas Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų visų prekybos terminų žymėjimas, kai yra šios sąlygos: 1 paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos registravimo pateikta pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo datos, prireikus atsižvelgiant į prioritetą, ir kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda vėliau įregistruojama; 2 kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia asmeniui teisę uždrausti naudoti vėlesnį ženklą.

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo 8 straipsnio reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys šiuo pagrindu gali užprotestuoti ženklo paraišką ar paduoti prašymą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia. Europos Sąjungoje saugomų geografinių ir kilmės vietos nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių paieška: žemės ūkio produktai DOOR duomenų bazėvynai ir spiritiniai gėrimai E-Bacchus duomenų bazė.

visų prekybos terminų žymėjimas naujienų prekybos vadovas