Individuali veikla pagal pažymą

Kaip išduoti pasirinkimą, Verslo formos pasirinkimas ir pagrindiniai mokesčiai - Pasirinkimo pažymėjimas

Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos.

kur investuoti internete siekiant pelno

Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas.

kur uždirbti pirmuosius pinigus

Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas.

Susijusi informacija

Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

Atsiveria pranešimo apie laikiną veiklos nevykdymą formavimo langas Pildymo būdas. Šis žingsnis yra konfigūruojamas, todėl jo gali ir nebūti.

Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti tiesiog internetu su pristatymo į namus paslauga. Šiandieninės technologijos leidžia medicininę pažymą gauti el. Tam, kad galėtumėte užsisakyti vairuotojo pažymėjimą, turite turėti ne seniau kaip prieš 5 metus išduotą asmens tapatybės dokumentą. Individualios veiklos pažyma internetu: kaip pateikti prašymą?

Spauskite Toliau. Jei lange Pildymo būdas pasirinksite Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Prašymo duomenys. Pasirinkite tikslą.

Individuali veikla pagal pažymą - informacija apie šios formos pasirinkimą

Tikslų sąrašas pateikiamas, priklausomai nuo to, ar mokesčių mokėtojas yra fizinis ar juridinis asmuo. Pagal pasirinktą tikslą sistema parodo papildomus laukus, kuriuos galima užpildyti.

užsidirbti pinigų ant kūnų

Jei reikia nurodyti užsakomos pažymos gavėją -usspauskite Pridėti pažymos gavėją. Atsiveria užsakomos pažymos gavėjo informacijos nurodymo langelis. Pastaba: Jei gavėjas nenurodomas, tai reikia nurodyti tik kopijų skaičių.

Lauko terasos statyba - Deck installation guide - Decking

Nurodykite informaciją. Laukai gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto tikslo.

Verslo liudijimas

Spauskite Kaip išduoti pasirinkimą. Kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau.

Pagrindinis Verslauk Individuali veikla pagal pažymą Individuali veikla pagal pažymą Individuali veikla pagal pažymą — tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla. Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, kaip išduoti pasirinkimą pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos. Pagal išduodamą pažymą galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus tam tikrus atvejus kai yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla: veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės rasite  čia. Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui neįsteigus juridinio asmens vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.

Atsiveria langas Pažymos gavimo būdas. Pasirinkite pageidaujamą pažymos gavimo būdą.

Individuali veikla pagal pažymą - informacija apie šios formos pasirinkimą

Pagal pasirinktą pažymos gavimo būdą sistema parodo atitinkamus laukus, kuriuos reikia užpildyti. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas.

Karantinas dėl koronaviruso COVID plitimo grėsmės: Primename, kad nedarbingumo pažymėjimai naujojo koronaviruso COVID plitimo grėsmės laikotarpiu išduodami vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso COVID plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo reikalavimais. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tokiu atveju, kai išduodamas nedarbingumo pažymėjimas pačiam asmeniui būtina: pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija"; pasirinkti ligos kodą pagal TLKAM - Z

Kai kaip išduoti pasirinkimą informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie suformuotą dokumentą. Paslaugų e.