Statuto pataisomis siekiama apriboti galimybes vilkinti įstatymų priėmimą - DELFI

Nepateikiamos galimybės. tir-procedura-nepateikiant-prekiu

nepateikiamos galimybės

Komisijai atsiėmus pasiūlymą dėl reglamento, nepaisant Europos Parlamento raginimų, joks naujas tekstas nebuvo pasiūlytas žr. Šiam pasiūlymui dėl reglamento niekada nebuvo duotas Tarybos pritarimas.

Karantino interviu: vieniems tai krizė, kitiems netikėta galimybė. Lietuvė apie Kinijos situaciją.

Tačiau kilmės vietos nurodymas padėtų ne tik veiksmingiau kovoti su socialiniu ir aplinkosauginiu dempingu, bet taip pat užtikrinti vartotojui skaidrią informaciją, kuri jam sudarytų galimybę įsigyti prekę nepateikiamos galimybės pakankamai informacijos. Mūsų tautiečiams pradedant suvokti, kokį poveikį vartojimas daro nepateikiamos galimybės vietoms ir aplinkai, vartojimo prekių atsekamumo sustiprinimas paskatintų vartoti vietos produktus ir atgaivintų mūsų įmonių veiklą.

nepateikiamos galimybės

Pabaigai tikslinga priminti, kad informacija apie kokybę yra vienas iš piliečių laisvės ir vartotojų apsaugos pagrindų, kuriuos turėtų užtikrinti SESV 4, 12 ir straipsniai. Kodėl Komisija nesiima skubių apsaugos priemonių, nukreiptų prieš ženklinimą, kuriuo siekiama suklaidinti vartotoją?

nepateikiamos galimybės

Tuo atveju, jei Taryba atmestų naują pasiūlymą dėl reglamento, ar Komisija, remdamasi SESV 4 straipsniu ir straipsnio 4 dalimi, neturėtų suteikti laisvės valstybėms narėms sustiprinti vartotojų apsaugos srities teisės aktus tiksliau nurodant iš trečiųjų šalių į ES importuotų produktų kilmės vietą?

Klausimo originalo kalba:  FR.

Savanoriškas pavojingų produktų atšaukimas Pirmąjį metų pusmetį rūpesčių kėlė pavojingi kiniški gaminiai ir nepateikiamos instrukcijos Vykdydama į Lietuvos rinką įvežamų ne maisto produktų rinkos priežiūrą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba toliau — Tarnyba pirmąjį metų pusmetį atliko daugiau nei 3  įvairių ne maisto produktų ir paslaugų patikrinimų, iš kurių 32 proc. Vykdant rinkos priežiūrą daugiausiai patikrinimų 63 proc. Tarnybos specialistai nustatė pažeidimų. Dažniausiai įmonės neteikė būtinos informacijos lietuvių kalba, neturėjo valstybine kalba parengtos produkto naudojimo instrukcijos ar dokumentų, patvirtinančių konkretaus produkto atitiktį privalomiesiems reikalavimams.