Elektros energijos vartotojams: dėl teikiamų pasiūlymų pasirinkti nepriklausomą tiekėją

Pasirinkimo pasiūlymų archyvas, Direktyva 2014/24/ES

Turinys

  pasirinkimo pasiūlymų archyvas

  SVARBU: vartotojo asmens kodas nėra reikalingas pasiūlymui parengti, todėl jo vartotojas neturi pateikti, norėdamas gauti pasiūlymą. Vartotojai, kurie patenka į I etapą suvartoja daugiau nei kWh per metus ir nuo kitų metų turės pirkti elektrą iš nepriklausomo tiekėjo, sprendimą dėl tiekėjo pasirinkimo turi priimti iki gruodžio 10 d.

  pasirinkimo pasiūlymų archyvas

  Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija: Tiekėjas pavadinimas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar kitos valstybės narės juridinio asmens padalinio, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, kodas, registruotos pasirinkimo pasiūlymų archyvas adresas, VERT išduoto leidimo atitinkamai veiklai vykdyti numeris ir išdavimo data jeigu tiekėjui yra išduotas leidimaskontaktinė informacija tiekėjo ar jo padalinio adresas korespondencijai, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, darbo laikasjo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

  Vartotojas vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija tel.

  pasirinkimo pasiūlymų archyvas

  Atkreipiame dėmesį, kad vartotojo asmens kodas reikalingas tik sudarant sutartį, tačiau nepriklausomi tiekėjai jokiu būdu nereikalaus banko prisijungimo kodų ir slaptažodžių! Elektros energijos pirkimo—pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis gali būti sudaroma raštu ir ar elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį.

  Spausdinti Atviras konkursas turėtų būti pirmasis pasirinkimas renkantis pirkimo būdą, ypač statybų sektoriuje. Tuo tarpu ribotas konkursas turėtų būti organizuojamas tik gerai apgalvojus jo tikslus, rekomenduoja Viešųjų pirkimų tarnyba VPTišanalizavusi m. I pusm. Riboti konkursai turėtų būti rengiami, kai tikimasi sulaukti labai didelio dalyvių skaičiaus ir arba siekiama sudaryti pirkimo sutartį su itin aukštos kvalifikacijos tiekėjais [1].